A Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Balettintézet, a Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával idén nyáron nagyszabású, nemzetközi rendezvényt szervez.

 

Helyszín: ActiCity | Veszprém

Szállás és szabadprogramok : Hunguest Hotel BÁL Resort | Balatonalmádi

Hungarian Ballet Grand Prix Veszprém 2023
Részvételi feltételek és szabályok

 

A Magyar Balett Nagydíj Veszprém 2023 (továbbiakban rendezvény) regisztrációjával minden résztvevő elfogadta a Magyar Balett Nagydíj Veszprém 2023 Szabályzatát, melyet a jelen "Résztvételi feltételek és szabályok" elfogadásával igazol.

A jelen "Részvételi feltételek és szabályok" a minősített versenyzőkre (a továbbiakban: versenyző vagy résztvevő, amelybe beletartoznak azok a személyek is (pl. szülők, gyámok, tanárok, akik a versenyző képviseletére és felügyeletére törvény vagy egyéb jogviszony alapján jogosultak és kötelesek - a továbbiakban együtt: képviselő). A képviselő hozzájárulását a versenyző versenyen való részvételéhez a regisztráció elküldésével és a jelen részvételi feltételek és szabályok elfogadásával megadottnak kell tekinteni.

Általában elvárás, hogy a versenyzőt szakmai mentor kísérje.

A 18 éven aluli versenyzők esetében a képviselőjük (beleértve a felnőtt kísérő személyt is) jogilag felelős.

A szervező nem felel a résztvevők vagy képviselőik által az online regisztrációs/részvételi rendszerben megadott adatokért. A résztvevők és képviselőik felelőssége, hogy az általuk megadott adatokat felülvizsgálják és meggyőződjenek azok helyességéről.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvény teljes időtartama alatt bármikor fénykép- és/vagy videofelvételeket készítsen. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a mesterkurzusok, a résztvevők próbáinak vagy előadásainak felvételeit a verseny alatt, illetve a helyszín előterében vagy a színfalak mögött zajló tevékenységeket. A rendezvényen való részvétellel a résztvevők és szüleik és/vagy törvényes képviselőik kifejezett engedélyt adnak arra, hogy bármikor fénykép-/videófelvételek készülhessenek. A rendezvényen való részvétellel a résztvevők és szüleik vagy törvényes gyámjaik kifejezett engedélyt adnak arra is, hogy az ilyen fotó-/videófelvételeket (beleértve azokat is, amelyek a nevüket vagy képmásukat tartalmazzák) promóciós célokra (beleértve a nyomtatott, online vagy közösségi médiában történő felhasználást) felhasználják.

A kitöltött és aláírt licencszerződés (elérhető: LETÖLTÉS ) a rendezvényen való részvétel feltétele.

A szervező nem felel a résztvevők vagy képviselőik által az online regisztrációs/részvételi rendszerben megadott adatokért. A résztvevők és képviselőik felelőssége, hogy az általuk megadott adatokat felülvizsgálják és meggyőződjenek azok helyességéről.

A regisztrációs díj és a részvételi díj semmilyen okból nem követelhető vissza/visszatéríthető vagy ruházható át harmadik személyre (beleértve azokat az eseteket is, amikor a résztvevő bármilyen okból nem vesz részt a rendezvényen).

A nevezési díj nem tartalmaz semmiféle biztosítást. A szervező nem vállal felelősséget a rendezvény ideje alatt a rendezvény területén vagy azon kívül bekövetkező balesetekért, lopásokért stb.

Minden versenyző és kísérője felelős a rendezvényre való oda- és visszautazás költségeiért.

A jelen feltételek és szabályok elfogadásával a résztvevő és kísérője kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadta a szállásadó Hunguest Hotels Zrt. által meghatározott szabályzatot és minden feltételt. Hotel BÁL Resort Balatonalmádi (1056 Budapest, Váci utca 38.) által biztosított, itt elérhető feltételeket:

LETÖLTÉS

A résztvevők és képviselőik elfogadják, hogy a szállodafoglalást (vagy a szervező által szervezett egyéb szállást) 2023. május 30-ig büntetés nélkül lemondhatják vagy módosíthatják. A résztvevő és képviselője viseli a szállás lemondásával vagy módosításával kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettséget (beleértve a szállásdíj 100%-át és a lemondás vagy módosítás miatti kötbért). A résztvevő és képviselője köteles megfizetni a szervezőnek az ezzel kapcsolatban felmerült összes költségét, kötbérét, egyéb kárát (beleértve a szervező által megelőlegezett kifizetéseket is).

A résztvevők kötelesek az ActiCity Veszprém szabályai szerint viselkedni és eljárni.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a szervező nem köteles a magyar forinttól (HUF) eltérő fizetőeszközt elfogadni.

A résztvevők nem vásárolhatnak további időt. Minden olyan nevezés, amelynek zenéje túllépi a kiosztott időkeretet, pontlevonást vagy kizárást vonhat maga után.

A résztvevők tudomásul vették és elfogadják a zsűri összeállítását, és lemondanak a zsűri összeállítása vagy döntése miatti kifogás vagy követelés benyújtásának jogáról.